prekryti
  1. Domů
  2. O nás
  3. Stát se členem

Členy odborné sekce Zelené střechy (ZeS) se mohou stát pouze členové Svazu zakládání a údržby zeleně (SZÚZ).
 

Nejsem zatím členem SZÚZ. Chci se stát členem SZÚZ i ZeS.
PŘIHLÁŠKA [word] pro všechny typy členství... Vyplněnou a podepsanou ji zašlete na mail info@szuz.cz

Jsem členem SZÚZ. Chci se stát i členem ZeS.
PŘIHLÁŠKA [word] pro všechny typy členství ke stažení... Vyplněnou a podepsanou ji zašlete na mail info@szuz.cz

Členství v sekci ZeS je individuální (řádné), přidružené, mimořádné a obchodní. 
Individuálním členem se mohou stát právnické nebo fyzické osoby, které realizují nebo projektují zeleň na konstrukcích a mají sídlo na území ČR nebo SR.
Přidruženým členem se mohou stát instituce a organizace, které nemají podnikatelský charakter, mají o členství zájem a jejichž členství bude sekci ku prospěchu – např. výzkumná pracoviště, školy, apod.
Mimořádným členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která splňuje podmínky řádného člena a má sídlo mimo území ČR a SR.
Obchodním členem se mohou stát firmy, které vyrábějí nebo dodávají materiály, výrobky a služby pro realizaci zeleně na konstrukcích.
 

Výše ročního členského příspěvku je stanovena v PŘÍSPĚVKOVÉM ŘÁDU [PDF]

Nevíte si rady? Obraťte se na nás. Volejte 775 581 544 nebo pište na info@szuz.cz. Rádi Vám pomůžeme.

    

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.