prekryti
  1. Domů
  2. Kontakt
  3. Rada sekce

Rada sekce pracuje ve složení:

Ing. Pavel Dostal
mobil +420 607 181 188

Ing. Jiří Mrtka
mobil +420 777 720 134

pan Jan Kuchař
mobil +420 603 412 003

Ing. arch. Josef Hoffmann
mobil +420 724 979 063

Ing. Roman Paťava
mobil +420 737 263 479

 

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.