prekryti
  1. Domů
  2. Knihovna
  3. Publikace ke stažení

Smart & Green: Návštěva visegrádských měst

Jedním z cílů projektu, který byl podpořen z prostředků International Visegrad Fund a organizovali jsme ho společně s CEEweb for Biodiversity, Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone a Spoločností pre záhradné a krajinnú tvorbu, bylo vydání publikace věnované moderním a zelených technologiím využitelných ve městech. Její českou verzi si můžete stáhnou na tomto odkaze. Více o projektu se dozvíte zde.

Tato brožura představuje kompendium případových studií a zkušeností sdílených a viděných odborníky účastnících se projektu. Prezentuje příkladná opatření v oblasti vodohospodářství, energetického managementu, inteligentní mobility a zelené infrastruktury, která mohou Budapešť, Litoměřice, Nitra a Wrocław nabídnout.

SMART & GREEN
Svaz zakládání a údržby zeleně připravil ve spolupráci s organizací CEEweb for Biodiverzity a dalšími partnery ze zemí Visegrádské čtyřky krátkou publikaci na téma Smart a zelených inovací ve městech. Publikace prezentuje vybrané příklady z českých měst a dalších měst V4 a je k dispozici ve zkrácené verzi v češtině a v plné verzi včetně všech případových studií v angličtině. 
Doufáme, že pro Vás bude tato publikace přínosná a přejeme hezké čtení.
 
Česká zkrácená verze [PDF, 2.49 MB]
Anglická verze [PDF, 3.96 MB] v plném znění


 

ZPŮSOBY SYSTÉMOVÉ PODPORY VÝSTAVBY ZELENÝCH STŘECH

Zelené střechy byly v České republice dlouho vnímány spíše jako estetická než funkční záležitost. Současné problémy měst v důsledku klimatických změn a jejich působení na husté zástavby měst a jejich obyvatele však dávají zeleni na budovách nový rozměr. Nedostatečná kapacita kanalizace v době přívalových dešťů, znečištění ovzduší v důsledku zahušťování dopravy, hlučnost, ztráta biodiverzity nebo problém městských tepelných ostrovů jsou některé z výzev, pro které zelené střechy nabízejí řešení.  Rozšiřování zeleně na budovách je celosvětovým trendem. Od Číny a Singapuru přes Německo až po Kanadu jsou přírodě blízká řešení adaptace na změny klimatu preferovaným způsobem, jak pozitivně ovlivňovat koloběh vody a městské mikroklima a přispívat ke kvalitnějšímu a zdravějšímu životu ve městech.

Tato publikace na úvod pojednává o důvodech, proč by měly státy a města zakládání zelených střech podporovat, a vyčísluje nejčastěji zmiňované důvody z pohledu ekonomie prostřednictvím peněžních užitků. Následně se publikace stručně zabývá legislativními podmínkami pro zelené střechy a v další části předkládá konkrétní opatření využívaná v Evropě a ve světě, jak je možné zakládání zelených střech podporovat. Zmíněno je několik případových studií evropských měst s konkrétními programy podpory a na závěr jsou formulována doporučení pro zavádění takových programů v prostředí České republiky.

Publikace je součástí projektu Zelené střechy jako součást adaptačních opatření na změnu klimatu podpořeného v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Stahujte publikaci

 

ZELENÉ STŘECHY NADĚJE PRO BUDOUCNOST II. (ROK VYDÁNÍ 2016)

Brožura má 42 stran a byla vydána za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci stejnojmenného grantu Zelené střechy-naděje pro budoucnost II. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Stahujte publikaci

 

 

METODIKA

Hodnocení střešních substrátů a jejich zařazení do systému typových substrátů definovaných ve vyhlášce 131/2014 Sb.   Vydal Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Webové stránky vznikly v rámci projektu Zelenestrechy.info – webový informační portál pro ozeleňování střech, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Webové stránky nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.